เกี่ยวกับเรา

 บริษัท เอ็น.พี.อี. พัทยา จำกัด (N.P.E. Pattaya Co.,Ltd)

บริษัท เอ็น.พี.อี. พัทยา จำกัด  เปิดให้บริการเรือเร็วท่องเที่ยว ไปกลับเกาะล้าน เมืองพัทยา ชลบุรี เราเปิดดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

N.P.E. Pattaya Co., Ltd. Offering Speedboat service. Go back and forth to Koh Larn, Pattaya City, Chonburi. 
We have been operating for more than 20 years, serving Thai and foreign tourists.

NPE Pattaya Speed Boat

Message us