มาตรการเรือเร็วไปเกาะล้าน

1. ผู้โดยสารทุกท่านเดินผ่านจุดคัดกรองศาลาท่าเรือบาลีฮาย วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอลก่อนลงเรือ

2. เช็คอิน และเช็คเอ้าท์ด้วยคิวอาร์โค้ทไทยชนะ (QR Code) หรือลงทะเบียนขึ้นเรือด้วยสมุดลงทะเบียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค – 19

3. นั่งเว้นระยะห่างกันตามจุดบนเรือเร็วที่จัดเตรียมไว้

4. สวมใส่ชูชีพและหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางบนเรือ

5. เมื่อเรือถึงท่าเทียบเรือ เข้ารับการตรวจและวัดไข้อีกครั้ง

6. ท่าเรือที่เกาะล้านเปิดให้บริการ 2 จุดท่าเรือหน้าบ้านและท่าเรือหาดตาแหวน

N.P.E Speed Boat ให้บริการเดินทางข้ามฟากไปเกาะล้าน เราเริ่มเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวใช้บริการกันแล้วนะครับ ทั้งเรือเร็วเหมาลำและเรือใหญ่เหมาลำ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครั

ติดต่อที่ 061-9655612

Message us